Tarieven

Gefinancierde rechtsbijstand:

Indien u een laag of gering inkomen hebt, of indien uw voorlopige hechtenis is bevolen, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (een “toevoeging”). De inkomens- en vermogensgrenzen kunt u terug vinden op www.rvr.org. Wij informeren u graag verder over gefinancierde rechtsbijstand.

Betalend:

Betalende zaken worden gedeclareerd op basis van een uurtarief of middels een prijsafspraak. Het standaard uurtarief bedraagt € 200,- exclusief BTW en kantoorkosten. Voorafgaand aan de behandeling van uw zaak worden persoonlijke afspraken gemaakt, zodat u niet onverwacht tegen kosten zult aanlopen.

Een prijsafspraak kan gemaakt worden per instantie en omvat dan alle werkzaamheden. De precieze omvang van de afspraak wordt helder gecommuniceerd.